Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen 2020 afholdes den 17. juni kl. 18.30 på Sct Hans skole.

  • Dato: mandag d 27 april
  • kl. 17.00
  • Sted: Biblioteket på Sct. Hans Skole

Så indkaldes der til generalforsamling i Skibhusforum.- om en måned fra nu dvs. d. 24 marts kl. 17 i Biblioteket på Sct Hans skole.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af stemmetællere.
4. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for det forgangne år.
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter.
8. Indkomne forslag.
9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.