Generalforsamling 2020 – onsdag den 26. august kl. 19.30

D. 17. juni 2020 var der generalforsamling i Skibhusforum.

Det lykkedes dog ikke at finde medlemmer nok til en fuldtallig bestyrelse og derfor er der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling

ONSDAG D 26 AUGUST KL 19.30 I BIBLIOTEKET PÅ SCT HANS SKOLE.

Årsberetning og regnskab er godkendt, men der mangler medlemmer i bestyrelsen.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Kort orientering om den seneste udvikling i Skibhusforum ved formanden.
 3. Indkomne forslag – sendes til formanden senest d. 19 august – post@yvette.dk
 4. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen og mindst 2 suppleanter.
 5. evt.

Faste medlemmer som ikke er på valg: Lars Kjærgaard, Christian Raun, Finn Skøtt Hansen

 • Bent Nielsen – ønsker ikke genvalg
 • Jens Arne Petersen – ønsker ikke genvalg
 • Yvette Juul Christoffersen – ønsker ikke genvalg
 • Karsten Prinds – ønsker genvalg

 

 • Poul Kronborg Kjær, suppleant – ønsker genvalg
 • Birte Benitez, suppleant – ønsker ikke genvalg
 • Brian Skaaning, suppleant – ønsker ikke genvalg
 • Christian Frost, suppleant – vides ikke