Bydelspuljen

Skal styrke det gode liv

Bydelspuljen skal styrke det gode liv i lokalområderne og skabe rammer for fællesskab, synergi og sammenhæng mellem lokalområdernes forskellige beboere.
Fonde, foreninger og borgere kan søge om støtte til projekter i lokalområdet, via Bydelspuljen.

Kort over Skibhuskvarteret

Mobilisering

Bydelspuljen kan være med til at mobilisere nye kræfter og initiativer i lokalområderne. Det kan være nye samlingssteder, modernisering og udbygning af eksisterende samlingssteder og foreningsfaciliteter samt nye rekreative anlæg og etablering af fælles udendørs mødesteder.

Hvem kan søge Bydelspuljen?

Foreninger, organisationer og grupper af borgere med hjemsted i Odense Kommune. For flerstrengede foreninger gælder det, at hvis hovedafdeling og underafdeling ikke begge er hjemmehørende i Odense, vil der blive lagt særlig vægt på, hvorvidt underafdelingen og projektet er tilstrækkeligt lokalt forankrede. projektet skal være placeret i Odense.