Møllers Villaby

Da skibsreder A.P. Møller i 1917-1918 etablerede et stålskibsværft i Odense, blev der samtidig bygget boliger til værftsarbejderne. Værftet udvidede løbende de tilknyttede boligområder frem til begyndelsen af 1970’erne både i Odense og ved det nye værft i Munkebo fra slutningen af 1950’erne. Denne artikel giver et overblik over værftets boligområder, deres etablering, udstrækning og karakter.

Læs hele artiklen her

Yvette Christoffersen

Næstformand i Skibhusforum.

Skibhusborger, konsulent ved Mødecenter Odense, formand i bestyrelsen i Kvickly Skibhusvej.

Kontaktoplysninger
post@yvette.dk
tlf. 23 64 66 88

Lars Kjærgaard

Formand for Skt. Hans Gades Beboerforening.

Åben Skolemedarbejder ved Sct. Hans Skole.

Kontaktoplysninger
lars.kjaergaard@larsen.dk
tlf. 61465515