Generalforsamling 2018

Bestyrelsens beretning

Generalforsamlingsreferat

Bestyrelse

Bestyrelsens forslag til aktiviteter


Skibhusforum afholder generalforsamling torsdag den 8. marts kl. 19.00 i Sct. Hans Skole.

 

Foreløbig dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for det forgangne år. 
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse.
 10. Valg af revisor. 
 11. Eventuelt.

Endelig dagsorden fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

Klik her for at se den endelige dagsorden.

 

Luk menu