Arbejdsgrupper

Grupper, der er nedsat i Skibhuskvarteret.

 

Gruppen omkring Skibhustorvet – Åben gruppe.

Pt er der 12 personer i gruppen og kontaktperson er Sanne Hansen på sblh@odense.dk og eivind@nielsenog.com  og gruppen er åben, så har du lyst til at være med så kontakt dem.

 

Projekt Skibhusskøn – Åben gruppe

Arbejder på at finde/få et sted, hvor vi kan have en eller anden form for et ”åbent værksted” til at lave håndværksmæssige og kunstneriske projekter, der kan forskønne vores kvarter. Næste møde er 7. juni hos Mime Gert, Skt. Hansgade 26.

Pt er der 3 personer. Kontaktperson er Poul på metpoul1@gmail.com Yvette på post@yvette.dk og Christian på 28965234

 

Motionsredskaber/løberuter i kvarteret – Åben gruppe.

Gruppen har været rundt og finde de parker, grønne områder vi har i kvarteret, for at kunne finde spændende løberuter – samtidig er der ønske om at arbejde med motionsredskaber placeret på løberuterne. Pt er der 4-5 personer og gruppen er åben.

Der er kontakt med OK s Byrum og Mobilitet ift. Skiltning.

Kontaktperson er Bent Nielsen på tlf 65 90 37 70, bentanielsen@privat.dk  Thomas på gerstroem@mail.dk

 

Madgrupper i kvarteret – Åben gruppe.

Gruppen arbejder med at starte forskellige typer madklubber/ spise sammen arrangementer, store grupper som små grupper. Gruppen er på 5 personer og åben for flere.

Kontaktpersoner

Foreninger/erhvervsliv i kvarteret – Åben gruppe.

Der arbejdes i gruppen på at arrangere et netværksmøde hvor borgere, repræsentanter fra foreninger, institutioner, og forretnings- og erhvervsliv bliver repræsenteret og kan drøfte samarbejde og fælles interesser – der arbejdes med en mødedato der hedder 14 sep…

Næste møde er 13-6 kl 19.00 i Sct. Hans apotek –

Gruppen er på 6 personer – kontaktperson er Charlotte, 198cb@apoteket.dk , Lars, lars.kjaergaard@larsen.dk eller Troels, troels-rossen@gmail.com

 

Udsmykning i kvarteret

Karen Klestrup, CaViThé er kontaktperson, cavithe@email.dk

 

Eventgruppe – Åben gruppe.

En gruppe på foreløbig 2 personer der vil arrangere forskellige events i kvarteret, så der kommer lidt liv – f.eks. til By Night. Kontaktperson er Palle Nissen på 28 97 04 35 eller Mie Bærtelsen, rosendahl3000@gmail.com

 

Bænke og historiske tavler rundt om i kvarteret – Åben gruppe.

Hvor kan vi have brug for at placere nogle bænke der kan invitere til et hvil og snak med en anden skibhusbeboer, hvor mange bænke har vi, hvordan stod der bænke i gamle dage. Og hvilke spændende historiske spots har vi, som kunne fortælles v,hj.a. en plade/planche hvor der står lidt om historien.

Kontaktperson er Yvette på post@yvette.dk og Bent på, bentanielsen@privat.dk Sanne på sblh@odense.dk

 

Hjertestartere i kvarteret – åben gruppe.

Der arbejdes på at etablere flere hjertestarterstationer, især en åben på Skibhustorvet som ikke låses ned om aftenen.

Kontaktpersoner: Annette Christiansen AC-art@outlook.dk  tlf 20 15 63 53 – Torben Astrup torben.astrup@kvickly.dk  Charlotte, 198cb@apoteket.dk .

 

Anlægget ved Borgerhus og andre anlæg der trænger til opfriskning.

Margareta Norrgård, margareta@mail.dk>, er i gang med at snakke med kommunen om dette emne og hvis andre er interesserede I at være med til det, så kontakt endelig Margareta.

 

Efterhånden som der kommer andre grupper, sættes de på listen og efterhånden som der kommer flere beskrivelser af indholdet og opgaverne i grupperne, sættes de på sedlen også hvornår næste møde er, og så udvikler det hele sig stille og roligt. Så kontakt mig på post@yvette.dk ,hvis du har en gruppe der skal skrives på papiret.

 

 [Gæ1]Jeg ønsker IKKE at fortsætte med/ i denne gruppe grundet min ændrede position på friskolen